Czy większość Twoich użytkowników pomija opcjonalne pola w formularzu? Może nie potrzebujesz tych dodatkowych informacji, ale dzięki temu możesz dowiedzieć się więcej o swoich użytkownikach. Jeśli chcesz, aby więcej użytkowników wypełniało pola opcjonalne w formularzu, unikaj oznaczania wymaganych pól i oznaczaj tylko te opcjonalne.

Badania pokazują, że większość użytkowników korzysta z formularzy z zachowaniem "dobrowolnego ujawnienia". Oznacza to, że regularnie oferują więcej informacji niż jest to wymagane, nawet jeśli powiedziano im, że jest to dobrowolne.

Jest to sprzeczne z tradycyjnym założeniem, że użytkownicy podchodzą do formularzy z zamiarem uzupełnienia jak najmniejszej liczby pól. Jednak, gdy zaznaczysz wymagane pola formularza, zagraża to dobrowolnemu nadmiernemu ujawnianiu i powoduje, że użytkownicy pomijają pola opcjonalne.

Zaznaczenie wymaganych pól umożliwia użytkownikom wypełnienie formularza w minimalnym zakresie. Będą przykładać większą wagę do wymaganych pól i wypełniać je najpierw, ignorując te opcjonalne. Dlaczego mieliby spędzać czas na opcjonalnych polach, jeśli mogą wypełnić to, co jest wymagane i przejść dalej?

Jeśli jednak skorzystasz z dobrowolnego nadmiernego ujawnienia i zaznaczysz tylko pola opcjonalne, użytkownicy nie będą odczuwać potrzeby stosowania skrótów. Wypełniają oni każde pole w liniowym postępie zamiast skanowania w poszukiwaniu wymaganych znaczników pól. Pola opcjonalne zyskają wtedy uwagę, na jaką zasługują.

Myślenie, że użytkownicy nie wypełniają pola, chyba że oznaczysz je jako wymagane jest błędne. Domyślnym zachowaniem użytkownika jest podanie większej ilości informacji niż wymagane w formularzach. Użytkownicy nie będą zwracać uwagi na pola opcjonalne, jeśli zaznaczysz wymagane, ponieważ powoduje to, że chcą mniej wypełniać. Przestań oznaczać wymagane pola formularza, aby ta zła praktyka projektowa mogła wreszcie się skończyć.