Użytkownicy widzieli okna wyskakujące w całym Internecie. Dzisiaj zastąpiły je okna modalne. Dzięki modalnym oknom dominującym w sieci, okna podręczne należą już do przeszłości.

Modalne okna są lepsze

Przed pojawieniem się okien modalnych użytkownicy musieli zarządzać wieloma oknami na ekranie, ponieważ okna wyskakujące otwierałyby osobne okno na bieżącym oknie użytkownika. W dzisiejszych modalnych oknach użytkownicy nie muszą mierzyć się z wieloma oknami.

Kiedy otworzy się okno modalne, otwiera się ono wewnątrz bieżącej strony. Oznacza to, że użytkownicy muszą jedynie pracować w oknie przeglądarki i nie muszą zajmować się dodatkowymi okienkami. Dzięki temu okno, które się otwiera, wygląda bardziej niezależnie od witryny.

Okna modalne są trudniejsze do pominięcia niż okna wyskakujące. W oknach popup użytkownicy często mogą ich nie zauważyć, ponieważ nie przyciągają uwagi użytkownika. Gdy użytkownik kliknie okno przeglądarki, okno przeglądarki pojawia się na pierwszym planie, a okno podręczne ukrywa się za nim. Użytkownicy mogą łatwo ominąć ważne okno poprzez przypadkowe kliknięcie okna przeglądarki i nawet o tym nie wiedzą.

Okna modalne są łatwiejsze do zauważenia, ponieważ często są stylizowane w sposób pasujący do motywu witryny. Wyskakujące okna używają motywu i elementów sterujących systemu operacyjnego, co utrudnia odróżnienie go od innego.

Modalne okna również przyciemniają tło, aby wyciąć szum tła. Pozwala to użytkownikom skupić się na treści w oknie. Jest to skuteczne, ponieważ po otwarciu ważnego okna dialogowego użytkownicy powinni skoncentrować się na czytaniu wiadomości, aby mogli podjąć właściwą decyzję.

Po otwarciu galerii obrazów użytkownicy powinni skupić się na obrazach bez rozpraszania się przez elementy w tle. Gdy użytkownicy konfigurują opcje lub wprowadzają swoje informacje, muszą skoncentrować się na ukończeniu zadania przed powrotem do okna przeglądarki.

Okna modalne są również bezpieczniejsze i bezpieczniejsze dla użytkowników. Kiedy się otwierają, nie wyglądają jak reklamy. Okna wyskakujące są łatwe do odrzucenia jako reklamy, ponieważ wiele reklam wyskakujących otwiera się w ten sam sposób.

Użytkownicy mogli również zainstalować w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące reklamy, które blokowałoby wszystkie okna wyskakujące. Oznacza to, że niektórzy użytkownicy nie będą mieli pojęcia, jeśli przegapią coś ważnego, ponieważ ich blokowanie wyskakujących okienek nie spowoduje nawet wyświetlenia okna.


Krytyka

Wielu projektantów krytykuje okna modalne z niewłaściwych powodów. Problem nie dotyczy okien modalnych, ale projektantów niewłaściwie używających okien modalnych.

Jedna z krytycznych uwag dotyczy tego, że okna modalne nie pozwalają na odnoszenie się pomiędzy dwoma źródłami informacji. Jeśli użytkownik musi odwołać się do okna przeglądarki w celu uzyskania informacji, okno modalne jest niewłaściwym widgetem do użycia.

Celem okna modalnego jest całkowite przeniesienie skupienia i uwagi użytkownika z okna przeglądarki do nowego okna. Jest to korzystne ograniczenie użytkownika, które jest potrzebne do interakcji wymagających pełnej uwagi użytkownika. Na przykład, jeśli pojawi się ważne okno dialogowe, użytkownicy będą musieli je zobaczyć. Cała ich uwaga musi przejść od obecnego przepływu pracy do ważnej wiadomości.

Innym przykładem jest otwarcie okna modalnego i użytkownicy muszą wykonać określone działanie. Okno modalne zmusza użytkowników do wykonania tej czynności przed powrotem do okna przeglądarki. Dzięki temu użytkownicy są bardziej wydajni, ponieważ wykonują jedną akcję naraz, zamiast wykonywać wiele zadań. Użytkownicy są mniej podatni na zagubienie się w ich przepływie pracy ze względu na okna modalne i ograniczenia.

Okna modalne są użytecznym i efektywnym widgetem interfejsu, który można wykorzystać, gdy projektanci używają go poprawnie. Są o wiele lepsze niż okna wyskakujące, więc nie ma się co dziwić, dlaczego okna wyskakujące są już prawie wymarłe. Modalne okna zmieniły sieć na lepsze. Pomimo krytyki, którą otrzymały, są tutaj, aby pozostać.