Pola wyboru (checkbox) i przyciski wyboru (radio) często są ignorowane przez projektantów, ponieważ nie są używane tak często w formularzach, jak pola tekstowe. Mogą wyglądać na małe, ale potrafią uderzyć silnym ciosem, jeśli chodzi o pytania. Dlatego ważne jest, aby pola wyboru i przyciski radiowe były łatwe w użyciu dzięki funkcjom najechania (efekt "hover").

Problem z polami wyboru i przyciskami opcji polega na tym, że mają małe obiekty docelowe kliknięcia. Aby je aktywować, użytkownik musi kliknąć mały kwadrat lub okrąg. Czasami istnieje opcja kliknięcia etykiety. Jednak ta opcja nie zawsze jest dostępna we wszystkich formularzach. Ale gdy jest dostępna, opcja ta nigdy nie jest jasna i intuicyjna dla użytkownika. Klikalna etykieta zwiększy liczbę kliknięć, ale nadal jest niejasna.

Wyświetlanie efektu hover, gdy użytkownicy przesuwają mysz nad polem wyboru lub przycisku opcji, może stworzy silniejsze i bardziej intuicyjne doświadczenie dla użytkowników. Efekt hover wizualnie informuje użytkowników, że etykieta jest klikalnym celem. Efekt, przygotuje ich do kliknięcia etykiety gdy go zobaczą.

Dodanie efektu hover do pól wyboru i przycisków opcji rozwiązuje problem małych celów kliknięcia. Dzięki informowaniu użytkowników, że mogą kliknąć etykietę, oszczędzasz czas i energię użytkowników podczas korzystania z aplikacji. Wielkie rzeczy mogą zwrócić naszą uwagę, ale w tym przypadku liczą się małe rzeczy.